• En
  • Ar
رو عنوان : رئیس اداره رفاه وتربیت بدنی کارکنان دانشگاه خبر داد:
عنوان : افزایش میانگین 40درصدی سقف پوشش تعهدات بیمه تكمیلی درمان سال96نسبت به سال95
کد خبر : ۶۴۹۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۱۵:۴۱:۵۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئیس اداره رفاه وتربیت بدنی کارکنان دانشگاه خبر داد:

افزایش میانگین 40درصدی سقف پوشش تعهدات بیمه تکمیلی درمان سال96نسبت به سال95

 

 

رئیس اداره رفاه وتربیت بدنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز  از افزایش میانگین 40درصدی سقف پوشش تعهدات بیمه تکمیلی درمان کارکنان در سال96نسبت به سال95 خبر داد.

لیلا رشیدی گفت: پس از برگزاری کمیته برگزاری مناقصات و مزایدات در مرداد ماه سال جاری شرکت بیمه سینا بعنوان برنده مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان  در سال96 معرفی گردید.

وی در ادامه افزود: همزمان با اتمام قرارداد بیمه تکمیلی در مان سال 95 دانشگاه با شرکت بیمه "ما" در تاریخ 96/6/4 ،شرکت بیمه سینا به عنوان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان در سال 96  شروع به کار نموده است و کارکنان در حال ثبت نام در طرح های مختلف این بیمه می باشند.

رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان با اشاره به اینکه  قرارداد موصوف در سه طرح الف،ب و ج ارائه شده است تصریح نمود: حق سرانه ماهیانه به ازای هر نفر به ترتیب0000،490000 165000،33ریال می باشد که این مبالغ با توجه به افزایش میانگین 40 درصدی سقف پوشش تعهدات بیمه ای مندرج در قرارداد جدیدمیانگین حداکثر20 درصد افزایش حق سرانه نسبت به قرارداد سال قبل  داشته که این مهم نتیجه اجرای طرح تجمیع فعالیت های بیمه ای ازسوی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه می باشد.

 در ادامه رشیدی به افزایش 10و40درصدی سقف پوشش هزینه های جراحی عمومی در طرح الف و ب،  افزایش25و50درصدی هزینه های جراحی تخصصی در طرح الف وب،  افزایش 33درصدی هزینه های زایمان درطرح الف،  افزایش 40 درصدی پاراکلینیکی در طرح الف،  افزایش 100 درصدی دندانپزشکی در طرح الف و ب ، افزایش 33 درصدی  سقف عینک در طرح الف ،افزایش 20 درصدی سقف ویزیت و دارو در طرح الف و افزایش 100 درصدی سقف پوشش ناباروری در طرح الف و50 درصدی در طرح ب از تفاوت های طرح الف ،ب و ج نسبت به سال 95 اشاره نمود و افزود: پوشش تعهدناباروری در طرح ج  نسبت به  سال 95 نیز اضافه شده است.

رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان در پایان گفت: کارکنان واحدها ی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز  می توانند باتوجه به تمایل و شرایط هرطرح نسبت به تحویل مدارک و ثبت نام تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ15/6/96 به رابطین بیمه ای واحد مربوطه اقدام  و کارکنان شاغل در سازمان مرکزی  نیزجهت انجام این مهم به اداره رفاه و تربیت بدنی کارکنان  مراجعه نمایند .بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0