شنبه, 4 آذر 1396مدیر پشتیبانی و خدمات رفاهی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

خانم لیلا رشیدی

کارشناسی ارشد

معاون   امور رفاهی

06133738320

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8