پنج‌شنبه, 10 فروردين 1396


 


نام و نام خانوادگی:  روح اله دهقانی قلعه
سمت :  کارشناس امور بیمه

شماره تماس:    06133738360

نام و نام خانوادگی:  رضا لرستانی


سمت :  کارشناس امور بازنشستگان و کمک هزینه ازدواج و فوت

شماره تماس:  06133738360 -4312 voip
نام و نام خانوادگی : خانم لیلا  یزدانخواه


سمت : کارشناس اسکان

شماره تماس 06133738360 - 2336 voip

 نام و نام خانوادگی: خانم الهه مدنی

سمت : کارشناس ورزش

شماره تماس 06133738360 - 4314 voip
نام و نام خانوادگی: خانم ندا صفار نژاد

سمت : کارشناس امور رفاهی و امور بیمه

شماره تماس 06133738360 - 4314 voip

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8