شنبه, 4 آذر 1396
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

رضا لرستانی


کارشناس امور بازنشستگان، کمک هزینه ازدواج و فوت

06133738521


شرح وظایف

- انجام معرفی نامه به موسسه رهگشا
- انجام معرفی نامه جهت اینترنت پر سرعت
- انجام معرفی نامه جهت وام خرید خودرو
- انجام معرفی نامه جهت تخفیف شهریه دانشگاه
- انجام معرفی نامه جهت وام مسکن اعضاء هیئت علمی
- انجام صدور دفترچه المثنی و ابطال
- انجام ابطال دفترچه
- انجام گواهی بازنشستگی
- انجام معرفی به بانک ملت
- انجام کمک هزینه فوت و ازدواج
- انجام معرفی بیمه ما
- انجام معرفی به بانک مهر سلامت
- انجام معرفی تخفیف بلیط هواپیما جهت اعضاء هیئت علمی
- انجام تجلیل از بازنشستگان و تحویل هدایای بازنشستگاننام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

روح اله دهقان قلعه

کارشناسی ارشد

کارشناس امور بیمه

06133738360

شرح وظایف

 نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

لیلا یزدانخواه

لیسانس

کارشناس اسکان و مهمانسراها06133367560

 
شرح وظایف


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

 الهه مدنی

لیسانس

کارشناس ورزش


06133738360


 
شرح وظایف 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

   ندا صفارنژاد

لیسانس

کارشناس امور بیمه


06133738360


 
شرح وظایف                                 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

پروین محمدی

لیسانس 

کارشناس
امور بیمه06133738360

 
شرح وظایف


                               
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8