شرح وظایف کارکنان ستاد رفاه

 •  انجام کمک هزینه ازدواج و فوت پرسنل

 • پرداخت وامهایی از قبیل : قرض الحسنه، خرید کالا و خرید خودرو

 • توزیع سهام عدالت پرسنل دانشگاه

 • انجام امور مربوط به  بیمه تکمیلی کل پرسنل دانشگاه

 • انجام امور مربوط به بیمه عمر پرسنل دانشگاه (سازمان مرکزی دانشگاه)

 • انجام حق لباس پرسنل سازمان مرکزی

 • انجام حق شیر پرسنل سازمان مرکزی

 • انجام گواهی اشتغال به کار پرسنل

 • انجام فرم بیمه افزایش عائله پرسنل

 • اعلام صدور دفترچه المثنی  پرسنل

 • انجام تکمیل فرم اطلاعات فردی صدور کارت شناسایی

 • انجام گواهی کسر حقوق بیمه خدمات درمانی  پرسنل دانشگاه

 • انجام صدور اولیه بیمه خدمات درمانی کارکنان

 • انجام کلیه موارد مربوط به بیمه تکمیلی ایران کارکنان

 • انجام برگ صدور ماموریت اداری پرسنل

 • انجام فرم عضویت صندوق پس انداز کارکنان دولت

 • انجام فرم ملی تراست هیئت علمی

 • انجام معرفی تخفیف بلیط هواپیما جهت عیئت علمی

 • انجام معرفی درخواست بیمه اتومبیل

 • انجام معرفی  اعضاء هیئت علمی جهت گرفتن وام مسکن

 • انجام مهرکارت فجر مربوط به پرسنل

 • انجام صدور ماموریت خارج از استان  

   

   


V5.1.0.0