شنبه, 29 مهر 1396فرمهای بیمه تکمیلی

 

تعهدات بیمه تکمیلی درمان

 

نمونه قرارداد بیمه تکمیلی

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه

 

پزشکان طرف قرارداد

 

 


***

 

 

 

 


 

 

 

 


 آزمایشات، رادیولوژی، فیزیوتراپی، اسکن ها و MRI و اکو

***

 

 

 

دندانپزشکان طرف قرارداد

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8