اسامی رابطین بیمه دانشگاه و واحد های تابعه


ردیف

نام واحد

رابط رفاهی        

رابط بیمه

1

شبکه دهدز

 

2

شبکه هندیجان

 

3

شبکه رامشیر

 

4

شبکه لالی

 

5

شبکه ماهشهر     

 

6

شبکه آبادان

 

7

شبکه گتوند

 

8

شبکه خرمشهر

 

9

شبکه مسجد سلیمان

 

10

شبکه ایذه

 

11

شبکه آغاجاری

 

12

شبکه دشت آزادگان

 

13

شبکه رامهرمز

 

14

شبکه بهبهان

 

15

شبکه شادگان

 

16

شبکه شوشتر

 

17

شبکه امیدیه

 

18

شبکه باغملک

 

19

شبکه هفتکل

 

20

معاونت پژوهشی

 

21

معاونت آموزشی

 

22

معاونت بهداشتی

 

23

معاونت غذا و دارو

 

24

معاونت دانشجویی

 

25

معاونت درمان

 

26

بیمارستان طالقانی

 

27

بیمارستان شفا

 

28

بیمارستان گلستان

 

29

بیمارستان ابوذر

 

30

بیمارستان امام خمینی (ره)

 

31

بیمارستان سینا

 

32

بیمارستان رازی

 

33

بیمارستان سلامت

 

34

دانشکده داروسازی

 

35

دانشکده دندانپزشکی

 

36

دانشکده بهداشت

 

37

دانشکده توانیخشی

 

38

دانشکده پزشکی

 

39

دانشکده پیراپزشکی

 

40

دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

 

41

دانشکده پرستاری و مامایی آبادان

 

42

مرکز بهداشت شرق

 

43

مرکز بهداشت غرب

 

44

مرکز فوریتهای پزشکی

 

45

سازمان مرکزی

 

46

شبکه اندیکا

 

47

واحد بین الملل

 

48

بیمارستان سینا

 

49

شبکه هویزه

 

50

شبکه حمیدیه

 

51

شبکه اندیمشک

 

52

شبکه باوی

 

53

بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر

 

54

بیمارستان الهادی شوشتر

 
       

                                  

 


V5.1.0.0