الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

سعید قلمبر

کارشناس ارشد حقوق

کارشناس حقوقی


06133367559

 
شرح وظایف

1-اقدامات درزمينه فرآيند برگزاري مناقصات برنامه هاي عملياتي تعميرات و بهسازي عمراني و غير عمراني،

2-بررسي  و صدور مجوزات و محاسبات واحد هاي متقاضي تامين امنيت انتظامي

3-صدور پيش نويس ها ي مناقصات ، آمارگيري مناقصات

4- مكاتبات  و پاسخ دهي به واحد هاي تحت تابعه

5- تنظيم صورتجلسات مرتبط با امور كاري

6- شركت در ماموريت و پايش

7- انجام ساير امور مرتبط و محوله

                               


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

مریم فروغیان

مهندس پزشکی

کارشناس تجهیزات


06133367559


 
شرح وظایف

مسئول برگزاری مناقصات تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابع دانشگاه                               


 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

سحر سلیمی

کارشناس ارشد رایانه

کارشناس قراردادها


06133367559


 
شرح وظایف

  1. امور مربوط به مناقصات خرید تجهیزات ، ایاب و ذهاب و برونسپاری واحدهای درمانی تابعه دانشگاه
  2. کارشناس امور قرادادهای بیمارستانهای طالقانی ، رازی و سینا اهواز، شبکه های امیدیه  و اندیمشک
  3. امور مربوط به تامین کیف بهداشتی استان و برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت
                              


 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

معصومه صفاری

کارشناس رایانه

کارشناس قراردادها


06133367559


 
شرح وظایف

  1. کارشناس مناقصات حجمی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه،کارشناس برونسپاری واحدهای درمانی،کارشناس امور قرادادهای بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز، بیمارستان ابوذر، شبکه های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، باوی، هفتکل، معاونت های دانشجویی، درمان، سازمان مرکزی، واحد پردیس خودگردان، مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی، مزایده های اموال اسقاط اداری و پزشکی واحدهای تابعه دانشگاه
                               


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق ممبینی

کارشناس ارشد حسابداری

کارشناس قراردادها


06133367559


 
شرح وظایف

  1. عضو کمیته فنی وبازرگانی دانشگاه ،کارشناس مناقصات پروژه های عمرانی ،کارشناس برونسپاری واحدهای درمانی،کارشناس امور قرادادهای بیمارستان گلستان ،شفاء،شبکه بهداشت ودرمان رامهرمز،باغملک ورامشیر،کارشناس قرارداد حجمی نیروهای درمانی تحت پوشش موسسه کارآفرینان آوای سلامت و نیروهای بیمارستان شهید بقایی2
                              نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

امین خالدی

کارشناس ارشد

کارشناس برآورد،کنترل و بررسی قیمت ها


06133367559

 
شرح وظایف

1-تجزیه و تحلیل داده ها و قیمت های پایه خدمات قابل واگذاری و بر آورد هزینه فعالیت ها .طرح ها و برنامه ها

2-کمک به افزایش در آمدهای اختصاصی مدیریت از طریق تمرکز حساب ها و گزارش گیری از آن

3-پیش بینی تهیه و تنظیم بودجه مصوب مدیریت با همکاری واحدهای ذیربط

4-نیاز سنجی و برنامه ریزی کلیه امور مربوطه در حوزه مالی

5-ارتباط مستمر با اعتبارات و امور مالی

6-ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه

7-مطالعه ساماندهی و بررسی مکانیزه کردن فعالیت های مالی

8-پیگیری و نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات

9-بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه

10-سایر امور محوله از سوی مقام مافوق