شنبه, 4 آذر 1396

 

مدیر پشتیبانی و خدمات رفاهی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

آرش بهرامی

کارپرداز

   

شرح وظایف

شرح وظایف :

دریافت درخواستهای خرید
استعلام حداقل بها قبل از خرید اجناس
درخواست تامین اعتبار بر اساس استعلامهای دریافتی
تنظیم سند هزینه و تحویل به اداره حسابداری

 
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8