ارتباط با مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی ارتباط با مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی
الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

تلفن   :     33333130 - 061        ---          33675593  - 061فکس   :    33330794 - 061

آدرس   :    اهواز-  اتوبان گلستان – دانشـگاه علوم پزشکی جـندی شاپور

سـازمان مرکزی - مدیریـت  پشتیبانی و امور رفاهی

کـد پستی  :    15794 - 61357