امور نقلیه مدیریت پشتیبانی امور نقلیه مدیریت پشتیبانی

شنبه, 4 آذر 1396

 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

آقای مسعود سپهری


دیپلم


مسئول نقلیه




 




شرح وظایف

1-کسب خط مشی کلی در زمینه امور نقلیه از سرپرست مربوطه

2-نظارت بر انجام کاررانندگان پایه یکم و پایه دوم

3-تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی

4-پیش بینی لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی ،سرقت و غیره

5- نظارت بر تعمیرات خودروها

6-نظارت بر سوخت خودروها

7-راهنمائی و تعلیمات لازم به رانندگان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف محوله

8-تهیه پیش نویس های مربوطه در موارد لوزم

9-همکاری بر حسن انجام کار اداره نقلیه و اتوسرویس

10-نظارت بر حسن انجام کار امور مربوط به حمل و نقل واحد نقلیه



                              





DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8