فضای سبز فضای سبز
الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر


آقای هدایت شیشه گر

دیپلم

مسئول فضای سبز
 
شرح وظایف


1-کسب خط مشی کلی در زمینه امور فضای سبز از سرپرست مربوطه

2-اشراف بر کار نیروهای فضای سبز و ارائه خط مشی در این زمینه

3-تعیین و جابجایی محل کار پرسنل فضای سبز با هماهنگی سرپرست مربوطه

4-پیش بینی نیازهای مربوط در رابطه با وظایف و حسن کار پرسنل فضای سبز

5-نظارت مستمر و اشراف بر هرس درختان و نگهداری گلها و فضای سبز محوطه