چهارشنبه, 7 تير 1396

اخبار

اخبار مدیریت پشتیبانی 
کد خبر : ۶۳۰۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ 
۱۴:۳:۲
این جلسه در روز دوشنبه مورخ 96/3/29 باحضور مهندس مرادی سرپرست پشتیبانی و امور رفاهی برگزار شد.
کد خبر : ۶۲۸۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ 
۱۴:۴۱:۴۲
گروهی از کارشناسان حوزه ی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در روز سه شنبه مورخ96/3/16 از دانشکده داروسازی بازدید وعملکرد واحدهای مختلف را بررسی نمودند.
کد خبر : ۶۲۸۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ 
۱۵:۳۱:۴۵
جلسه هم اندیشی دوجانبه سرپرست پشتیبانی و امور رفاهی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ16/3/96 باحضور مهندس صادق مرادی سرپرست پشتیبانی و امور رفاهی ،دکتر ساسان موگهی معاون فرهنگ ...

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8