پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۸۸۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ 
۱۱:۵۴:۱۸
در روز دوشنبه مورخ 98/5/28 جلسه رابطین رفاهی کلیه واحدها در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل در سالن آموزش مداوم برگزار گردید.
کد خبر : ۷۶۷۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 
۱۱:۴۹:۳۰
در روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 اولین جلسه روسای ادارات مدیریت پشتیبانی و اموررفاهی در دفتر مدیریت برگزار گردید.
کد خبر : ۷۵۸۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ 
۱۱:۲:۲
به گزارش مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه جلسه کمسیون مناقصات دانشگاه در تاریخ 23/11/97 جهت مناقصات طبخ غذای بیمارستانهای اهواز و در تاریخ 24/11/97 جهت طبخ عذای بیمارستانهای واحدهای تابعه با ح ...


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0